• Trúc Chỉ Việt Nam

  • Trúc Chỉ là một loại hình nghệ thuật mới của Huế. Chỉ với nguyên liệu tre và trải qua nhiều công đoạn chế tác đặc biệt, các nghệ phẩm được tạo ra rất độc đáo và có tính ứng dụng cao. Trúc Chỉ là sự sáng tạo tinh tế của họa sĩ Phan Hải Bằng (giảng viên Trường Đại học Nghệ thuật – Huế) và các cộng sự qua nhiều năm nghiên cứu, tìm hiểu và chế tác thử nghiệm.
  • Xem thêm
  • Dự Án Trúc Chỉ

  • Khác với tranh kim loại Trúc Chỉ có 2 hiệu ứng bề mặt với hiệu ứng ánh sáng là điều làm nên sự khác biệt, đặc trưng của Trúc Chỉ Hà Nội, tạo nên hệ thống lớp lang, sắc độ, sắc nhị tinh tế cho tác phẩm đồ-họa-giấy mà trước nay chỉ mới có được ở Trúc Chỉ.
  • Xem thêm
0916.1111.85