Bảo mật tuyệt đối

Thám tử Bảo Long tuyệt đối không cung cấp thông tin của bạn có 1 bên thứ 3 nếu không được sự cho phép của bạn

Hoàn tiền khi thông tin sai

Nếu thông tin Thám tử Bảo Long cung cấp là sai lệch, chúng tôi sẽ hoàn tiền 100% giá trị hợp đồng bạn đã thanh toán

Không kéo dài thời gian

Chúng tôi sẽ nỗ lực để rút ngắn thời gian thực thi nhiệm vụ bạn giao phó thay vì cố tình kéo dài để tăng phí

Không thu thêm phí vô lý

Tất cả chi phí sẽ được thể hiện trên hợp đồng hoặc được thống nhất với bạn rõ ràng trước khi Thám tử Bảo Long thực thi

Dịch vụ thám tử

KHÁCH HÀNG HÀI LÒNG

96%

CÓ KẾT QUẢ

7 Ngày

KHÁCH HÀNG

100.000+